dimecres, 26 de desembre de 2007

NOLTROS SOM


EXPOSICIÓ D'ART AL CASC ANTIC DE FERRERIES

Fosquets d'art's a Ferreries es un event cultural que tindrà lloc durant un cap de setmana del mes d'agost de 2008.
Els carrers de la part antiga de Ferreries es convertiran temporalment en recinte expositiu i escenari de diferents actuacions musicals.
Tres idees ens empenyen a organitzar aquesta manifestació artística:
1.-Treure l'art al portal de les cases i interpretar peces musicals damunt les aceres.
2.-Mostrar entrades de cases antigues i singulars i elements arquitectònics d'aquesta part del poble.
3.-Donar a coneixer Ferreries al visitant foraster.
Es preten que els visitants i habitants del poble gaudexin d'una pasejada pel casc antic de Ferreries dins l'ambient del fosquet d'estiu peculiar dels pobles menorquins quan just hi manca una setmana perquè esclatin les festes patronals.
Els artístes participants tindran la ocasió de presentar el seu art dins aquest context inusual, però segurament amb una gran animació de públic de tot tipus amb lo qual es pot aconseguir la descoberta de l'art per uns i disfrutar del mateix en un àmbit diferent del habitual per a altres.

CREACIÓ DEL LOGOTIP

En principi necessitem un logotip o imatge de l'event, pel que s'ha organitzat un concurs per elegir el diseny d'aquesta imatge representativa.
BASES DEL CONCURS DE LOGOS PER ELS FOSQUETS D'ART
1.- Hi podeu participar totes les persones naturals o residents a Menorca sense límit d'edat.
2.- Podeu presentar com a màxim 2 logotips per participant.
3.- El tema del logo ha d'estar relacionat amb el lema " Fosquets d'art's a Ferreries ", que ha d'apareixer visiblement.
4.- Les obre s'han de presentar en CD.
5.- El termini per presentar les creacions acaba el 31 de gener i es podran lliurar al Punt d'informació jovenil de Ferreries, Carretera General, 15, baixos.
6.- De totes les obres presentades se n'escolliran tres, de les quals en sortirà la guanyadora.
7.- Es lliurarà un únic premi de 300 € en metal·lic.
8.- El diseny gaunyador es donarà a coneixer el dia 8 de febrer de 2008, al Centre Socicultural de Ferreries.
Ferreries a 22 de desembre de 2007